Valmiermuižas alus pudele, alus kauss

A bās mūsu virtuvēs miestiņa cienītājiem garšošanai un vērtēšanai nododam īpašu mūsu pacietības vainagojumu - pusotru mēnesi mucās un veselus sešus mēnešus pudelēs noturētu “Proves porteri No. 2”. Kad nobaudīts, vērtējumu atstāt uz aptaujas lapiņas virtuvēs vai tepat - alus darītavas mājas lapā.

V almiermuižā ierodas arvien vairāk viesu no visas pasaules, lai savām acīm redzētu, kā top izslavētais miestiņš un nobaudītu kungu cienīgu viesmīlību. Lai varētu piedāvāt šādu uzņemšanu arī turpmāk, aicinām darbā izveicīgu un mutīgu GIDU - SVINĪBU SKRODERI!